Как да разпознаем фалшивите отзиви за търговци и продукти в Интернет

06.01.2023 00:18:20

Как да разпознаем фалшивите отзиви за търговци и продукти в Интернет

95 % от пазаруващите в Интернет задължително разглеждат коментари и препоръки на други потребители преди да направят покупка. Особено въздействие потребителските оценки оказват при по-скъпите и по-рисковите стоки (т.е. стоки, чието закупуване представлява по-висок риск за потребителя, защото продуктите са непознати на пазара, предлагани са от нов пазарен участник, свързани са с безопасността или здравето и т.н.). В тези случаи наличието на схема за предоставяне на оценки от потребители, които вече са използвали стоката или услугата, могат да увеличат с до четири пъти вероятността за покупка от последващ клиент. 

А какво означава фалшив отзив?
 
Фалшив отзив е позитивно или негативно твърдение, което може да бъде невярно или неавтентично. Неверен е отзив, чието съдържание не отразява реалното, безпристрастно мнение на потребителя за конкретна стока, услуга или търговец. Неавтентичен пък е онзи отзив, който не изхожда от реален потребител, т.е. несвързано с търговеца лице, което действително е закупило стока или услуга. По-долу ще бъдат разгледани подробно различните видове фалшиви отзиви.
  • Публикуване на фалшиви негативни отзиви – съвсем самоподразбиращо се това са коментари, които изразяват неверен негативен опит с дадена стока, услуга или бранд;
  •  Публикуване на фалшиви позитивни отзиви – похвали с невярно съдържание или най-често – похвали (или „харесвания“ в социални мрежи) от лице, което реално не е закупило стока или услуга от търговеца, или е наето от последния с цел изкуствено генериране на рейтинг без изрично да е упоменато, че това е платена реклама (в това число следва да се споменат и популярните в последно време методи за реклама, свързани с популяризация на продукти от блогъри или т.нар. „инфлуесъри“ – лица със силно влияние в социалните медии)
  • Манипулиране на реално дадени отзиви – включва случаите на умишлено изтриване на негативните потребителски отзиви ; пренасочване само към позитивни коментари без изрично съобщаване, че това е само извадка от всички отзиви; липса или неясна индикация на критерии, по които са сортирани или редактирани показаните препоръки и др. Тук следва да обърнем внимание и на т.нар. политики за стимулиране на потребителски отзиви, които обещават на купувача предоставянето на награда, отстъпка или друга облага в замяна на позитивен коментар за търговеца или негови продукти. Макар това да е широко разпространена и сравнително удобна маркетингова стратегия, тя следва да се избягва поради позиционирането й в сивата зона на законодателството. Най-новите становища по темата приемат, че така даденият отзив не отразява свободното и обективно мнение на потребителя и по този начин създава вероятност за заблуждаване на всички останали потенциали купувачи. Преди около две години дори дигиталният гигант Гугъл се обяви против тази практика в указания си за използване на системата за отзиви в търсачката.

 Източниците на фалшиви отзиви могат да бъдат най-различни по своя произход и характер. Има специализирани фирми, които предоставят услуги по създаване и публикуване както на положителни, така и на отрицателни отзиви. Самите търговци дори ангажират свои подчинени или близки, които да пишат позитивни отзиви за компанията или продукта или негативни мнения за конкуренцията.

Нереалните негативни ревюта могат да бъдат също от клиенти на компанията с цел възстановяване на сума за покупка, получаване на отстъпка или друг бонус, както и от бивши служители, които не са се разделили с добри чувства с работодателя си. Манипулираните положителни мнения пък може да са оставени за фирмата, марката или продукта от тясно свързани с тях приятели и близки. Поради това потребителите трябва да ги приемат с критичност и да не им се доверяват сляпо.

Как да разпознаем фалшивите отзиви?

Профилът на рецензента
Вижте датата на създаване на акаунта и основната информация в сайта (ако има такава) и в социалните мрежи. Проверете за други отзиви от този профил - съмнително е, когато някой публикува множество оценки за кратък период от време. 
 
Какво стои зад ревюто?
Автентичните мнения обикновено не са полярни - съдържат и похвали, и критика. Изцяло положителен коментар навежда на мисълта, че авторът му е сляпо привързан към марката, платено му е или се е облагодетелствал по друг начин от ревюто. Същото важи и за напълно отрицателните оценки, които не са фокусирани върху конкретни проблеми.

Акцентът е върху лична история или преживяване
Когато коментарът е насочен към рецензента (напр., „този продукт промени живота ми“, „никога не съм вярвал, че…“ и пр.), а не върху самия продукт, е добре да се отнесете с доза подозрение.
 
Перфектна или лоша граматика
Възможен признак за фалшиви отзиви е, когато написаното е в двете крайности. Няколко дребни граматически грешки ще покажат, че по-скоро оценката е автентична.
 
Професионални термини
Прекалено официалното звучене, включване на специфична терминология и пр. будят съмнения. Обикновеният човек не би използвал подобен подход и формулировки, независимо от това колко добре е запознат с материята и колко ревностен привърженик на продукта е.

Марката се повтаря отново и отново
Ако, досущ като в реклама, в рецензията непрестанно се споменава марка, име или модел на продукт, то най-вероятно е платено за това. Подобни размисли будят и множество на брой за кратък период от време отзиви за дузина продукти от един и същи вид, най-вероятно овъзмездени от доставчик на услуги или бизнес.

Странно изглеждащи коментари
Само главни букви, прекомерна пунктуация - седем удивителни знака или две многоточия в края или някъде по средата на всяко изречение – това са коментари, които в най-малка степен могат да се приемат за надеждни и достоверни.
 
Просто забавно
А може би някой е опитал да изглежда оригинален в мрежата?! Добре е да прескачате хумористичните рецензии, тъй като не е сигурно смешна или фалшива оценка са те.
 
Ако попаднете на фалшиви отзиви, е добре да ги докладвате, както и да информират контролните органи, за да бъдат взети мерки за санкциониране на нарушителите и премахването на подвеждащите недействителни оценки. 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Как да разпознаем фалшивите отзиви за търговци и продукти в Интернет

Как да разпознаем фалшивите отзиви за търговци и продукти в Интернет

95 % от пазаруващите в Интернет задължително разглеждат коментари и препоръки на други потребители преди да направят покупка. Особено въздействие потребите 95 % от пазаруващите в Интернет задължително разглеждат коментари и препоръки на други потребители преди да направят покупка. Особено въздействие потребите 2023-01-07T11:24:01+02:00 Как да разпознаем фалшивите отзиви за търговци и продукти в Интернет

<p><span>95 % от пазаруващите в Интернет задължително разглеждат коментари и препоръки на други потребители преди да направят покупка. Особено въздействие потребителските оценки оказват при по-скъпите и по-рисковите стоки (т.е. стоки, чието закупуване представлява по-висок риск за потребителя, защото продуктите са непознати на пазара, предлагани са от нов пазарен участник, свързани са с безопасността или здравето и т.н.). В тези случаи наличието на схема за предоставяне на оценки от потребители, които вече са използвали стоката или услугата, могат да увеличат с до четири пъти вероятността за покупка от последващ клиент.&nbsp;</span></p> <p class="text-aligncenter"><span><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/18053/files/image/0492950001510914796_1858616_920x708.webp" width="581" height="447" /></span></p> <div><strong><span>А какво означава фалшив отзив?</span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><span>Фалшив отзив е позитивно или негативно твърдение, което може да бъде невярно или неавтентично. Неверен е отзив, чието съдържание не отразява реалното, безпристрастно мнение на потребителя за конкретна стока, услуга или търговец. Неавтентичен пък е онзи отзив, който не изхожда от реален потребител, т.е. несвързано с търговеца лице, което действително е закупило стока или услуга. По-долу ще бъдат разгледани подробно различните видове фалшиви отзиви.</span></div> <div><span></span></div> <div> <ul> <li><span>Публикуване на фалшиви негативни отзиви &ndash; съвсем самоподразбиращо се това са коментари, които изразяват неверен негативен опит с дадена стока, услуга или бранд;</span></li> <li><span>&nbsp;Публикуване на фалшиви позитивни отзиви &ndash; похвали с невярно съдържание или най-често &ndash; похвали (или &bdquo;харесвания&ldquo; в социални мрежи) от лице, което реално не е закупило стока или услуга от търговеца, или е наето от последния с цел изкуствено генериране на рейтинг без изрично да е упоменато, че това е платена реклама (в това число следва да се споменат и популярните в последно време методи за реклама, свързани с популяризация на продукти от блогъри или т.нар. &bdquo;инфлуесъри&ldquo; &ndash; лица със силно влияние в социалните медии)</span></li> <li><span>Манипулиране на реално дадени отзиви &ndash; включва случаите на умишлено изтриване на негативните потребителски отзиви ; пренасочване само към позитивни коментари без изрично съобщаване, че това е само извадка от всички отзиви; липса или неясна индикация на критерии, по които са сортирани или редактирани показаните препоръки и др. Тук следва да обърнем внимание и на т.нар. политики за стимулиране на потребителски отзиви, които обещават на купувача предоставянето на награда, отстъпка или друга облага в замяна на позитивен коментар за търговеца или негови продукти. Макар това да е широко разпространена и сравнително удобна маркетингова стратегия, тя следва да се избягва поради позиционирането й в сивата зона на законодателството. Най-новите становища по темата приемат, че така даденият отзив не отразява свободното и обективно мнение на потребителя и по този начин създава вероятност за заблуждаване на всички останали потенциали купувачи. Преди около две години дори дигиталният гигант Гугъл се обяви против тази практика в указания си за използване на системата за отзиви в търсачката.</span></li> </ul> <p class="text-aligncenter"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/18053/files/image/istockphoto-1155116670-612x612.jpg" /></p> <p class="text-alignleft"><strong>&nbsp;Източниците на фалшиви отзиви могат да бъдат най-различни по своя произход и характер. Има специализирани фирми, които предоставят услуги по създаване и публикуване както на положителни, така и на отрицателни отзиви. Самите търговци дори ангажират свои подчинени или близки, които да пишат позитивни отзиви за компанията или продукта или негативни мнения за конкуренцията.</strong></p> <p class="text-alignleft"><strong><span>Нереалните негативни ревюта могат да бъдат също от клиенти на компанията с цел възстановяване на сума за покупка, получаване на отстъпка или друг бонус, както и от бивши служители, които не са се разделили с добри чувства с работодателя си. Манипулираните положителни мнения пък може да са оставени за фирмата, марката или продукта от тясно свързани с тях приятели и близки. Поради това потребителите трябва да ги приемат с критичност и да не им се доверяват сляпо.</span></strong></p> <p><span><strong>Как да разпознаем фалшивите отзиви?</strong></span></p> <p><span><strong>Профилът на рецензента</strong><br />Вижте датата на създаване на акаунта и основната информация в сайта (ако има такава) и в социалните мрежи. Проверете за други отзиви от този профил - съмнително е, когато някой публикува множество оценки за кратък период от време.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>Какво стои зад ревюто?</strong><br />Автентичните мнения обикновено не са полярни - съдържат и похвали, и критика. Изцяло положителен коментар навежда на мисълта, че авторът му е сляпо привързан към марката, платено му е или се е облагодетелствал по друг начин от ревюто. Същото важи и за напълно отрицателните оценки, които не са фокусирани върху конкретни проблеми.</span></p> <p><span><strong>Акцентът е върху лична история или преживяване</strong><br />Когато коментарът е насочен към рецензента (напр., &bdquo;този продукт промени живота ми&ldquo;, &bdquo;никога не съм вярвал, че&hellip;&ldquo; и пр.), а не върху самия продукт, е добре да се отнесете с доза подозрение.<br />&nbsp;<br /><strong>Перфектна или лоша граматика</strong><br />Възможен признак за фалшиви отзиви е, когато написаното е в двете крайности. Няколко дребни граматически грешки ще покажат, че по-скоро оценката е автентична.<br />&nbsp;<br /><strong>Професионални термини</strong><br />Прекалено официалното звучене, включване на специфична терминология и пр. будят съмнения. Обикновеният човек не би използвал подобен подход и формулировки, независимо от това колко добре е запознат с материята и колко ревностен привърженик на продукта е.</span></p> <p><span><strong>Марката се повтаря отново и отново</strong><br />Ако, досущ като в реклама, в рецензията непрестанно се споменава марка, име или модел на продукт, то най-вероятно е платено за това. Подобни размисли будят и множество на брой за кратък период от време отзиви за дузина продукти от един и същи вид, най-вероятно овъзмездени от доставчик на услуги или бизнес.</span></p> <p><span><strong>Странно изглеждащи коментари</strong><br />Само главни букви, прекомерна пунктуация - седем удивителни знака или две многоточия в края или някъде по средата на всяко изречение &ndash; това са коментари, които в най-малка степен могат да се приемат за надеждни и достоверни.<br />&nbsp;<br /><strong>Просто забавно</strong><br />А може би някой е опитал да изглежда оригинален в мрежата?! Добре е да прескачате хумористичните рецензии, тъй като не е сигурно смешна или фалшива оценка са те.<br />&nbsp;<br />Ако попаднете на фалшиви отзиви, е добре да ги докладвате, както и да информират контролните органи, за да бъдат взети мерки за санкциониране на нарушителите и премахването на подвеждащите недействителни оценки.&nbsp;</span></p> </div>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки